KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİ

 

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER
A1 Yavuz YILDIRIM Kentsel Hareketlerden Kamusallık Tartışmasına: Toplumsal Hareketlerin Siyasal Rolü
A2 Bahriye ESELER 1950-1960 Yılları Arasında Rumeli’den Göç Eden Türklerde Türk Milliyetçiliği
A3 Enver Sinan MALKOÇ Sosyal Bilimlere Kendi Medeniyet Penceremizden Bakmak
A4 Emrah İsmail ÇEVİK Reel Döviz Kurunda Kalıcılık ve Doğrusal Dışılık: Balkan Ülkeleri Üzerine Uygulama
A5 Bahadır ÇOKAMAY Mehterin Balkan Müziğinde Yer Alan Bakır Çalgı Topluluklarına Etkileri
A6 Arzu AL ABD-AB-Rusya’nın Balkan Ülkeleri Üzerindeki Hakimiyet Mücadelelerinin Uluslararası Politik Ekonomi Açısından Değerlendirilmesi
A7 Levend DÜZCÜ Balkan Gazetesinden Bulgaristan’da Yaşayan Müslümanların Sorunları Okumak
A8 Serkan GÜNDOĞDU Bir Dış Politika Aracı Olarak Kamu Diplomasisi
A9 Beycan HOCAOĞLU Bulgaristan Kırcaali İli Örneğinde Çatışan “Hafıza Mekânları”
A10 Ceren Gürseler Kosova’da Self-Determinasyonun Yeniden Denenmesi: Kuzey Kosova
A11 Mahmut BOZAN Balkanlar Ve Birlikte Yaşama Kültürü
A12 Seda Yıldırım
Durmuş Çağrı Yıldırım
Ayfer Gedikli
Dünya’da Yeşil Ekonomi Bağlamında Sürdürülebilir Tüketim Trendleri
A13 E. Burak Demirer Balkanlarda Pasif Devrim: Glasnost, Perestroyka ve Kapitalci Milliyetçilik
A14 Işıl Demirtaş Balkanlarda Küresel Enerji Kaynaklarının Ekonomi Politiği Üzerine Bir Değerlendirme
A15 Feyda Sayan CENGİZ Rethinking Social Sciences in Turkey: Intersections of Class, Religion and Identity
A16 Abdullah Sait SÖNMEZ Soğuk Savaş Sonrası NATO’nun Dönüşümünün Türkiye’nin Balkanlar Politikasına Etkisi
A17 Şahin DOĞAN Medyanın Aile Üzerine Etkileri (Çankırı Örneği)
A18 Alican MUTLU Küresel Kapitalizm ve Modern Paradigma

 

 

 

 

KABUL EDİLEN PANEL ÖNERİLERİ
1 P1 Sezin İba Gürsoy AB’nin Batı Balkanlardaki Siyasi-Ekonomik Şartlılık Politikası
Gülayşe Ülgen
P2 Nevin TÜRKER Bulgaristan ve Romanya’nın Avrupalılaşma Deneyimi
P3 Adnan SEYAZ Balkan Ülkelerinde Avrupa Birliği Üyelik Perspektifi Çerçevesinde Demokratikleşme
2 P4 Fahri TÜRK Yumuşak Güç Bağlamında Türk-Rus İlişkileri: Türkiye'de Faaliyette Bulunan Rus Kültür Kuruluşları Örneği
Inga ANDREEVA
P5 Nergiz Özkural Köroğlu Medvedev Dönemi Rus Dış Güvenlik Politikası Bağlamında AB ile İlişkiler: Kısasa kısas politikası
P6 Mehmethan ERGÜVEN Rusya-Türkiye İlişkilerinin Turizm Bağlamında Değerlendirilmesi
3 P7 Muharrem BAĞRIYANIK Negotiaiton, Mediation, and Aceh Conflict
P8 Faruk TEKŞEN The Problems of Peacebuilding in the Aftermath of War and Position of the ICTY in Bosnia and Herzegovina
P9 Muhammed Yasir OKUMUŞ Religious Peacebuilding Efforts of National and International Islamic Actors in the Peace Process in the Philippines
P10 Yunus Emre ORHAN Socio-Psychological Dimension of the Kurdish Question: Shared Beliefs in Periphery Zones - The Case of Tekirdağ
P11 Sumeyye KAYA The United Nations’ Liberal Statebuilding Project in Kosovo: Critical Assessment of UNMIK and Its Shortcomings
4 P12 Sezai ÖZÇELİK Kürt Sorununa Politik-Psikolojik Açıdan Bakış
P13 Ertan EFEGİL Kürt Sorununa Çözüm Arayışları
P14 Cengiz DİNÇ
Nuray ALTINDAĞ
Bir Çatışma Bölgesi Olarak "Kürdistan" ve Kürt Elitlerin Çözüm Vizyomları
5 P15 Uğur ÖZGÖKER Kıbrıs'ta Son Gelişmeler: Birleşik Kıbrıs Federasyonu Mümkün mü?
P16 Osman ÖZKUL Dağlık Karabağ Sorununa Sosyolojik Bakış
P17 Göktürk TÜYSÜZOĞLU Suriye Sorununun Analizi
P18 Özlem BAGDANOS Türkiye-Yunanistan İlişkileri ve Son Gelişmeleri Değerlendirilmesi
6 P19 Ahmet ARABACI Avrupa Birliği'nin Balkan Ülkelerine Yönelik Dış Politikalarının Balkan-Türkiye İlişkilerine Etkileri
P20 İrfan Kaya ÜLGER Türkiye-AB İlişkilerine Genel Bakış
P21 Hazar VURAL İran Müzakereleri ve Bölge Politikasına Etkileri
7 P22 Yusuf Ziya BÖLÜKBAŞI Milliyetçilik-Dış Politika İlişkisi: AKP Örneği
P23 Fatma ÖZTOP Karar Birimi Kuramı ve Türk Dış Politikası İncelemesi
P24 Rıdvan KALAYCI Uluslararası Sistemin Dış Politikaya Etkisi: Türkiye Örneği

 

 

 

 

 

TEKİRDAĞ PANELİ
T1 Emre ÖZŞAHİN Tekirdağ İlinin Doğal Afetleri ve Doğal Afet Risk Haritasının Hazırlanması
T2 İlker EROĞLU Tekirdağ Limanı'nın Coğrafi Özellikleri ve Türkiye Limanları Arasındaki Yeri 
T3 Veli SIRIM Tekirdağ Rüstem Paşa Medresesi Ve Külliyesi’nin Mali Kaynakları