Turkuaz Sosyal Bilimler Kongresi Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası Konferans Salonunda gerçekleştirişecektir.
 
Kongre porgramına buradan ulaşabilirsiniz.
 
 
 
 
 
The 1st Turquoise Social Sciences Congress Series will be held on September 16-18, 2015 in Tekirdağ, Turkey.
 
 
The congress will be organized with the support of Namık Kemal University, Sebahattin Zaim University, International University of Sarajevo and University Technology Malaysia, and aims to bring the researchers, administrators, renowned experts, graduate students and NGOs together to share and discuss theoretical and practical knowledge in social sciences. Namık Kemal University is the venue of the congress and is situated in Tekirdag which is a point of passage, lying on a line from Istanbul, through Marmara shores to Çanakkale. Namık Kemal University is the region’s most important science centre situated on this line, an hour away from Istanbul.
 
We give particular importance to cooperation so that there is a great number of projects running in collaboration with foreign and national universities and scientific organizations. By inviting specialists from different fields and organizing various scientific meetings, conferences, panels and symposia, our University functions efficiently and provides sharing of information. 
 
Our theme for the first of our congress series is “Rethinking The Balkans and Social Sciences”. The conference program will consist of invited plenary speeches, panels, symposium and various sessions. The papers presented in the congress will be published international, peer-reviewed edited proceedings. The conference languages will be English and Turkish. There will be virtual presentations in the conference. We would like to invite you to share your experience and research about social sciences, especially about The Balkans with the colleagues from all over the world in Tekirdağ, Turkey. 
 
We look forward to your participation in our congress. 
 
 
----
 

Turkuaz Sosyal Bilimler Kongresi Serisi'nin ilki 16-18 Eylül 2015 tarihlerinde Tekirdağ’da gerçekleşecektir.

Kongre Namık Kemal Üniversitesi, Sabahattin Zaim Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Malezya Teknoloji Üniversitesinin ortak katılımı ve destekleriyle organize edilecek olup; araştırmacıları, yöneticileri, alanında tanınmış uzmanları, lisansüstü öğrencilerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmeyi ve bunların sosyal bilimler alanındaki pratik ve teorik bilgilerini paylaşmalarını ve tartışmalarını hedeflemektedir. Kongrenin yapılacak olduğu yer olan Namık Kemal Üniversitesi, İstanbul’dan Çanakkale’ye Marmara Kıyıları boyunca uzanan bir geçiş noktası olan Tekirdağ’da yer almaktadır. Namık Kemal Üniversitesi İstanbul’a bir saat uzaklıkta, bu hat üzerinde yer alan bölgenin en önemli bilim merkezidir.

Namık Kemal Üniversitesi olarak yabancı ve ulusal üniversiteler ve bilimsel kuruluşlarla işbirliğine özel önem vermekte olup bu çerçevede halen devam etmekte olan çok sayıda projemiz bulunmaktadır. Üniversitemiz farklı alanlardan uzmanlar davet ederek ve konferans, panel, sempozyum gibi çeşitli organizasyonlar düzenleyerek bilgi paylaşımı sağlamaktadır.

İlkini düzenleyecek olduğumuz kongre için temamızı “Balkanlar ve Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek” olarak belirledik. Konferans programımız davetlilerin konuşmaları, paneller, sempozyum ve çeşitli oturumlardan oluşacaktır. Kongrede sunulan bildiriler düzenli olarak yayınlanan uluslararası hakemli dergilerde yayınlanacaktır. Kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongrede görsel bildiriler (powerpoint v.b.) için gerekli tüm alt yapı sağlanacaktır. Sizleri özellikle Balkanlar olmak üzere sosyal bilimlere dair bilgi ve deneyimlerinizi tüm dünyadan katılımcılarla birlikte Türkiye/Tekirdağ’da sunmanız üzere davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Kongreye katılımınızı bekliyoruz.